NAUKI O RODZINIE
LEKTURY

LEKTURY DO ZALICZENIA W RAMACH ĆWICZEŃ Z ETYKI ŻYCIA SEKSUALNEGO

Paweł VI, Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (25.07.1968)
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej 25.12.2005), nr 1-18.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona humana (29.12.1975)
Kongregacja Nauki Wiary, dwa dokumenty dotyczące osób homoseksualnych:
     - List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych (1.10.1986)
     - Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków miedzy osobami homoseksualnymi (3.06.2003)
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze na temat miłości ludzkiej. Zasady wychowania seksualnego (1.11.1983)
Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie (8.12.1995)

W wykładzie obecne będą również treści zawarte w poniższych dokumentach (ich treść zostanie szczegółowo omówiona w ramach wykładu z bioetyki):

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae o ochronie życia ludzkiego (25.03.1995)
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży De abortu procurato (18.11.1974).
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae (22.02.1987)
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Watykan 1995

Copyright 2011 ETYKA SEKSUALNA Nauki o rodzinie. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.