TEOLOGIA
LEKTURY

LEKTURY DO ZALICZENIA W RAMACH WYKŁADU Z ETYKI ŻYCIA SEKSUALNEGO

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej (25.12.2005), nr 1-18
Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis caelibatus o celibacie kapłańskim (24.06.1967)
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (25.07.1968)
Encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae o ochronie życia ludzkiego (25.03.1995)
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży De abortu procurato (18.11.1974)
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona humana (29.12.1975)
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae (22.02.1987)
Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych (1.10.1986)
Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków miedzy osobami homoseksualnymi (3.06.2003)
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze na temat miłości ludzkiej. Zasady wychowania seksualnego (1.11.1983)
Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie (8.12.1995)
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Watykan 1995

Informacje:

Znajomość treści lektur jest warunkiem wstępnym dopuszczenia do ezaminu.

Teksty zaznaczone "" znane są z wykładu z bioetyki. Treści w nich zawarte obecne będą również w wykładzie.

Copyright 2011 ETYKA SEKSUALNA Teologia. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.