Joomla! 1.7 wird benötigt! - You need Joomla! 1.7 to run this plugin!

życiorys

16.09.1960 urodzony w Raciborzu, pierwszy z trojga rodzenstwa, syn Waltera i Gerdy zd. Szymura; zamieszkaly w Babicach k. Raciborza dom-rodzinny
1967-1975 nauka w Szkole Podstawowej w Babicach
1975-1979 I Liceum ogólnoksztalcace im. Jana Kasprowicza w Raciborzu;
1979 egzamin dojrzalosci w I LO
1979-1985 studia filozoficzno-teologiczne w Wyzszym Seminarium Duchownym Slaska Opolskiego w Nysie
1984 swiecenia diakonatu z rak Ks. bpa prof. Alfonsa Nossola w Nysie
1985 (maj) Magisterium z teologii moralnej na podstawie pracy na temat: Ksztaltowanie sumienia malego dziecka jako zadanie moralno-religijne, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Seweryna Rosika
22.06.1985 swiecenia kaplanskie z rak Ks. bpa Jana Wieczorka w Katedrze sw. Krzyza w Opolu.
1985-1987 wikariusz parafii pw. sw. Mikolaja w Kedzierzynie-Kozlu
1987-1989 studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Sekcji Teologii Moralnej
1989 licencjat rzymski z teologii moralnej
1990-1993 mlodszy asystent w Instytucie Teologiczno Pastoralnym, Filii Wydzialu Teologii KUL w Opolu
1990-1994 katecheta w Liceum Medycznym im. kard. Wyszynskiego w Opolu
1991-1992 katecheta w Liceum Plastycznym w Opolu
od 1992 rezydent w parafii pw. sw. Jacka w Opolu
25.03.1993 doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na podstawie rozprawy pt. Czlowieczenstwo jako fundamentalna norma sluzby zyciu ludzkiemu od poczecia w swietle powojennych dokumentów Kosciola, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Seweryna Rosika. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol (ATK) i ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny (KUL)
1993 asystent i wykladowca przy Katedrze Etyki i Teologii Moralnej w Instytucie Teologiczno Pastoralnym, Filii KUL w Opolu.
1994-2000 adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego przy Katedrze Teologii Moralnej, Etyki Spolecznej i Duchowosci
1997-1999 stypendium naukowe na Uniwersytecie Wiedenskim, pod kierunkiem prof. dra hab. Güntera Virta
2000 (IV) kolokwium habilitacyjne na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy pt. Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neuro­zwyrodnieniowych. Recenzentami byli: prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski (AM Poznan), ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol (UO) oraz ks. dr hab. Józef Wróbel (KUL)
27.11.2000 zatwierdzenie habilitacji przez Centralna Komisje ds. Tytulów i Stopni
22.06.2001 wyróznienie rozprawy habilitacyjnej nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
2000-2002 adiunkt z habilitacja w Katedrze Teologii Moralnej, Etyki Spolecznej i Duchowosci WTUO
od 1.09.2002 kierownik Katedry Teologii Moralnej, Etyki Spolecznej i Duchowosci WTUO
2002-2005 senator Senatu UO oraz czlonek Komisji Senackich ds. Badan i wspólpracy z Zagranica oraz Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich toga
2003 mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
2005-2008 czlonek Senackiej Komisji ds. Ksztalcenia i Studentów
2007 Nagroda Quality Uniwersytetu Opolskiego za osiagniecia w roku akad. 2006/2007
Od 2008 czlonek Zespolu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki
Od 1.10.2010 dyrektor nowopowstalego Instytutu Nauk o Rodzinie WTUO i kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Spolecznej WTUO
18.11.2010 wreczenie nominacji profesorskiej przez Prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego (podpisana 7.10.2010) zdjęcia
2012-2016 Senator Senatu UO
Copyright 2011 życiorys. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.