Członkostwo w organizacjach:

 • European Society for Research in Ethics “Societas Ethica” (od 1997)
 • Internationale Vereinigung deutschsprachiger Moraltheologen und Sozial¬ethikern (obserwator od 1997; członek od 2003)
 • Vereinigung für katholische Sozialethik in Mitteleuropa (od 2005; członek Zarządu – 2007-2015)
 • Association of Bioethicists in Central Europe (BCE) (członek założyciel; od 2010; członek Zarządu (sekretarz - 2010-2014))
 • The European Society of Catholic Theology (ESCT) - Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie (EGKT) (od 2011; od 2011 – przewodniczący Sekcji Polskiej ET; 2013-2015 – członek Prezydium ESCT)
 • Sekcja Teologów Moralistów Polskich (1988-2007) – przekształcone w: Stowarzyszenie Teologów Moralistów (członek założyciel; od 2007; członek Zarządu 2007-2010; przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2013-2017)
 • Polskie Towarzystwo Bioetyczne (członek założyciel; od 2007)

 

Nagrody

 • 2001 – Nagroda Ministra MENiS za rozprawę habilitacyjną
 • 2005 – Nagroda Rektora UO za rok akad. 2004/2005
 • 2007 – Nagroda UO Quality za osiągnięcia w roku akad. 2006/2007
 • 2011 – Nagroda Rektora UO za rok akad. 2010/2011

 

Rady Naukowe

 • Rada Naukowa Czasopisma: „Rocznik Teologii Katolickiej” (Białystok) – od 2004
 • Rada Programowa Czasopisma „Teologia i Moralność” (Poznań) – od 2008
Copyright 2011 organizacje. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.