Funkcje:

funkcje aktualnie pełnione

 • Senator UO (2012-2016)
 • Członek Komisji Senackiej UO ds. Kształcenia
 • Kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Spolecznej WTUO;
 • Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie WTUO;
 • Członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetyki;
 • Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, Panel tematyczny „HS 1 Fundamentalne pytania o na­turę człowieka i otaczającej go rzeczywistości” (2011-2012);
 • Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (2011-2014);
 • Redaktor Naczelny Rocznika INoR WTUO "Forum Rodziny";
 • Członek Rady Naukowej: „Rocznik Teologii Katolickiej” (Białystok);
 • Recenzent stały czasopisma „Seminare”;
 • Członek Rady Programowej: „Teologia i Moralność” (Poznań)
 • Członek Korpusu Ekspertów NCN (2012-
 • Elektor Uczelnianego Kolegium Elektorów (2012-2016)
 • Ekspert w Wieloletnim Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – Min. Zdrowia (2010-2020)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego UO w Kamieniu Śląskim (2013-2017)

wcześniejsze funkcje

 • Diecezjalny duszpasterz służby zdrowia w Opolu (2000-2011);
 • Kierownik Katedry (Katedra Teologii Moralnej, Etyki Społecznej i Duchowości) (2002-2010)
Copyright 2011 funkcje. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.