Doktoraty:

sfinalizowane rozprawy doktorskie:

 1. mgr-lic. Henryk Czech, Etos współczesnych mieszkańców wsi oleskiej w relacjach respondentów, Opole 2004 (mps),WTUO 2004
 2. O. mgr-lic. Krzysztof Hubert Zabłocki OFM, Dialog jako powinność etyczna w myśli Józefa Tischnera. Studium teologicznomoralne, Opole 2005 (mps), WTUO 2005
 3. O. mgr-lic. Henryk Kałuża SVD, Wiodące znamiona duchowości o. Alojzego Ligudy SVD w świetle źródeł, Opole 2006 (mps), WTUO 2006
 4. mgr-lic. Liliana Kroll, Towarzyszenie w żałobie jako postulat etyczny. Studium teologicznomoralne, Opole 2006 (mps), WTUO 2006
 5. Mgr lic. Werner Christmann, Effizienz der Resozialisierung von Jungen Erwachsenen in Einrichtungen freier Träger im Deutschland als Herausforderung für die Moraltheologie ( Efektywność resocjalizacji młodocianych w ośrodkach otwartych we współczesnych Niemczech jako wyzwanie dla teologii moralnej), Opole 2007 (mps), WTUO 2007
 6. Mgr lic. Krzysztof Żogała, Wpływ determinant suicydalnych na wartościowanie moralne aktów samobójczych, Opole 2007 (mps), WTUO 2008
 7. Mgr-lic. Elżbieta Pawłowska, Praktyka cnót drogą objawienia «geniuszu kobiety» w nauczaniu Jana Pawła II, Opole 2009 (mps), WTUO 2009
 8. Mgr lic. Katarzyna Lipka, Ocena moralna zjawiska stereotypów społecznych, Opole 2009 (mps), WTUO 2009
 9. Mgr lic. Renata Cogiel, Imperatywny charakter służby w nauczaniu i życiu Jana Pawła II, Opole 2009 (mps), WTUO 2010
 10. Ks. mgr-lic. Robert Pokrywka, Realizace směrnic Katolické Církve týkajících se působení proti bezdomovectví v České republice (Realizacja w Czechach wskazań Kościoła dotyczących przeciwdziałania bezdomności), Opole 2010 (mps), WTUO 2010
 11. Ks. mgr-lic. Bartłomiej Blaszka, Dyskusja o eutanazji w Republice Czeskiej. Studium teologicznomoralne, Opole 2011 (mps), WTUO 2011
 12. Mgr lic. Kornelia Czogalik, Kodeks moralny Antoine'a de Saint-Exupery'ego w konfrontacji z konsumpcyjnym modelem życia, Opole 2011 (mps), WTUO 2011
 13. O. mgr-lic. Piotr Krysztofiak OP, Próba przezwyciężenia problemów społecznych w Czechach okresu transformacji w świetle dyskusji wokół dokumentu "Pokój i Dobro", Opole 2011 (mps), WTUO 2011
 14. Mgr-lic. Barbara Kmiecik, Dążenie do pełni człowieczeństwa. Studium teologicznomoralne w oparciu o pisma Edyty Stein (św. Teresy Benedykty od Krzyża), Opole 2014 (mps), WTUO 2014
 15. Mgr-lic. Beata Balicka-Błagitka, Instytucjonalizacja etyki w działalności podmiotów ekonomii społecznej, Opole 2014 (mps), WTUO 2014

otwarte przewody doktorskie:

 1. Ks. mgr-lic. Tomáš Mlýnek, Alternativní medicína – šance nebo ohrožení? Bioetická perspektiva (Medycyna alternatywna – szansa czy zagrożenie. Perspektywa bioetyczna)
 2. Ks. mgr-lic. Marcin Cytrycki, Genderowska wizja człowieka w ocenie teologicznomoralnej
 3. Mgr-lic. Mirosław Marcinek, Obrazy rodziny prezentowane w wybranych polskich tygodnikach opinii w 2011 roku. Studium teologiczno-moralne
 4. Mgr-lic. Tomasz Bystrzycki, Granice „wolności słowa” w Internecie – próba wartościowania moralnego komentarzy internautów
 5. Mgr-lic. Julia Szostok, Pragnienie biologicznej nieśmiertelności a prawda antropologiczna. Analiza bioetyczna w oparciu o działania antyagingu
 6. Mgr-lic. Justyna Suchy, Interakcje pomiędzy osobą uzależnioną behawioralnie a jej rodziną – wartościowanie złożonej zależności
Copyright 2011 doktorskie. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.