TEOLOGIA
TEZY
LEKTURY

LEKTURY DO ZALICZENIA W RAMACH ĆWICZEŃ Z BIOETYKI

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae o ochronie życia ludzkiego (25.03.1995)
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja De abortu procurato o przerywaniu ciąży (18.11.1974) [zalecane]
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Iura et bona o eutanazji (5.05.1980)
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania (22.02.1987)
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Sluzby Zdrowia, Karta Pracowników Sluzby Zdrowia, Watykan 1995 (wskazane fragmeny)
KKK nr 2258-2330(V przykazanie) + nr 2375-2378 (fragm. VI przykazania)

Uwaga! Znajomość treści lektur jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu!

Polecane wydanie dokumentów : W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, K. Szczygieł (red.), Tarnów 1998

BIBLIOGRAFIA

WYBRANE OPRACOWANIA

 • Encyklopedia Bioetyki, A. Muszala (red.), Kraków 2005
 • Bołoz W., Życie w ludzkich rękach, Warszawa 1997
 • Machinek M., Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u kresu życia ludzkiego, Olsztyn 2001/ wyd. 2. – Olsztyn 2004
 • Machinek M., Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u początku życia ludzkiego, Olsztyn 2000 / wyd. 2. – Olsztyn 2004
 • Wróbel J., Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999
  ------------------------------------------------
 • Bartoszek A., Człowiek w obliczu umierania i śmierci, Katowice 2000
 • Beauchamp T.L., Childress J.F., Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996
 • Bortkiewicz P., Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Poznań 2000
 • Chyrowicz B., Bioetyka i ryzyko. Argument „równi pochyłej” w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, Lublin 2000
 • Etyczne aspekty diagnostyki genetycznej, Marcol A. (red.), Opole 1998
 • Etyczne aspekty transplantacji narządów, Marcol A. (red.), Opole 1996
 • Etycznie znaczące techniki biologów, Laun A., Marcol A. (red.), Opole 2003
 • Eutanazja a opieka paliatywna, Biela A. (red.), Lublin 1996
 • Eutanazja w dyskusji, Morciniec P. (red.), Opole 2001
 • Morciniec P., Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neurozwyrodnieniowych, Opole 2000
 • Morciniec P., Służba poczętemu życiu służbą człowieczeństwu, Opole 1993
 • Olejnik S., Etyka lekarska, Katowice 1994, 1995 2
 • Otowicz R., Etyka życia. Bioetyczny i teologiczny kontekst problematyki życia poczętego, Kraków 1998
 • Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988; 1994 2
 • Troska J., Moralność życia cielesnego, Poznań 1999
 • Seria wydawnicza „Studia z bioetyki” (Kraków 2003-), T. Biesaga SDB (red.), t. 1-3
 • Seria wydawnicza TN KUL: „Etyka i technika”, B. Chyrowicz (red.), t. 1-7
 • Communio 13(1993), nr 3(75) (nr tematyczny: Życie ludzkie)
 • Communio 17(1997), nr 3(97) (nr tematyczny: Nie zabijaj)
 • Communio 18(1998), nr 3(105) (nr tematyczny: Choroba)
 • Komentarze do dokumentów Kościoła zwł. do DV i EV.

 

WYBRANE WYDAWNICTWA OBCOJĘZYCZNE

 • Encyclopedia of Bioethics, ed. Reich W.T., vol. 1-4, New York 1978, 1995
 • Lexikon der Bioethik, Hrsg. Korff W., Beck L., Mikat P., Bd. 1-3, Gütersloh 1998
 • Schockenhoff E., Ethik des Lebens. Ein theologischer Grundriß, Mainz 1998

 

Copyright 2011 BIOETYKA Teologia. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.